Maryja, Matka Jezusa (1999)
Dodane przez polmax dnia 21 października 2012 22:17
Maryja, Matka Jezusa (1999).avi

Christian Bale (Mroczny Rycerz,Mechanik) tym razem w roli Jezusa. Kolejna wersja ?ycia, ?mierci i zmartwychstania Jezusa z Nazaretu. Tym razez z perspektywy Maryji. Aczkolwiek wersja ta nie jest do ko?ca zgodna z innymi. Generalnie trzyma si? faktów, ale drobne szczegó?y zostaj? zmienione, dodane lub usuni?te w stosunku do ewangelii. Chocia? oficjalnie maj? one tak zwane podteksty historyczne, to jednak próbuj? one zmienia? wymow? filmu, lub wp?ywa? na ni?. Z drugiej strony w kilku scenach wida? ch?? zrobienia filmu sensacyjnego. Jednak?e dla nie wtajemniczonych, wszystkie te szczegu?y s? trudne do wychwycenia.